تبلیغات
الکترونیک ELECTRONIC - كاربرد وسایل آزمایشگاهی در آموزش الکترونیک
الکترونیک ELECTRONIC
هر آنچه از الکترونیک میخواهید
در این بخش وسایلی که در یک آزمایشگاه الکترونیک و مخابرات کاربرد دارند (برد برد, اسیلوسکوپ ,آوومتر , ...)را می توانید ملاحضه کنید همچنین شرح کار هر وسیله به طور مختصر داده شده است .
در ادامه مطلب میتوانید این وسایل را ملاحضه کنید.


برید برد :

این صفحه شامل اتصالات مختلف بصورت افقی و عمودی است كه برای نصب قطعات الكترونیكی وانجام آزمایش بدون نیاز به لحیم كاری و بستن مدار دركمترین زمان كاربرد دارد.

 

 

 

منابع تغذیه ولتاژ:

منابع تغذیه مستقیم و متناوب با ولتاژهای ثابت و متغیر به صورت گسترده در مدارات الكترونیكی كاربرد دارد. و اغلب دارای ولتاژ مستقیم 5 ولت ثابت و 0 تا 30 ولت متغیر با جریان قابل تنظیم تا 3 آمپر می باشند.

 

 

آوومتر عقربه‌ای :

 آوومتر به دستگاهی اطلاق می‌شود كه بتواند جریان و ولتاژ الكتریكی و مقاومت اهمی را اندازه بگیرد. به بیان دیگر آوومتر مجموعه‌ای است از یك اهم‌متر, یك آمپرمتر, یك ولتمتر. قسمت نشان‌دهنده هر سه (ولتمتر, آمپرمتر, اهم‌متر), گالوانومتر دآرسونوال است. برای تشریح طرز كار آوومتر لازم است كه ابتدا گالوانومتر در آرسونوال را كه قسمت نشان دهندة آوومتر است كاملاً شناخته سپس ولتمتر DC و AC و آمپرمتر DC و AC و اهم‌متر و ... را بطور مجزّا توضیح دهند.

آوومتر دیجیتالی :

به طور كلّی, دستگاههای دیجیتالی, مقادیر اندازه‌گیری شده را به صورت ارقام روی صفحه‌ی نمایش (Display) نشان می‌دهند و معمولاً واحد كمیّت اندازه‌گیری شده مثلاً ولت, آمپر, درجه سانتیگراد و غیره را نیز به طریق مناسبی نمایش می‌دهند.

از جمله دستگاههای اندازه‌گیری دیجیتالی, می‌توان از ولت‌متر, آمپرمتر, اهم‌متر, وات‌متر كسینوس فی متر, فركانس متر, دور‌شمارها و آوومتر نام برد.

دستگاههای مولّد سیگنال :

دستگاههای مولّد سیگنال, آنهایی هستند كه ولتاژ متناوب با فركانس و دامنه‌ی قابل تغییر در رنج وسیعی تولید می‌كنند. مولّد‌های سیگنال از نظر مقدار فركانس تولیدی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اوّل مولّد‌های سیگنال تولید كننده ولتاژ متناوب در حدود هرتز تا تقریباً یك مگاهرتز و دسته‌ی دوّم معمولاً از صد كیلوهرتز الی 150 مگاهرتز می باشند.

دسته اول مولد‌ها به سگینال ژنراتور صوتی AF (Audio frequency Generator)  موسوم‌اند و دسته دوّم به سیگنال ژنراتور رادیویی RF (Radio frequency Generator) شهرت دارند.

برای سادگی كار, دسته اوّل را سیگنال ژنراتور AF و دسته دوم را سیگنال ژنراتور RF می‌نامیم.

سیگنال ژنراتور‌های AF معمولاً شكل موج مربعی و سینوسی تولید می‌كنند و سیگنال ژنراتور RF , فقط شكل موج سینوسی ایجاد می‌كنند. در این میان, دستگاههای مولّد سیگنال دیگری نیز وجود دارند كه علاوه برشكل موج سینوسی و مربّعی, شكل موج پالسی, مثلثی و غیره را تولید می‌نمایند. این گونه مولد‌های سیگنال به فانكشن ژنراتور (Function Generator) موسومند.

سیگنال ژنراتور AF : این سیگنال ژنراتور معمولاً قادر است شكل موج سینوسی و مربعی را در محدوده چند هرتزالی 100 كیلوهرتز و بعضاً تا یك مگاهرتز تولید نماید.

سیگنال ژنراتور RF : این سیگنال ژنراتور معمولاً قادر است كه فقط موج سینوسی را در محدوده KHZ 100 الی MHZ 150 تولید نمایدو دارای  قابلیت مدولاسیون   AMبصورت داخلی و خارجی    می باشد.  

كاربرد‌های سیگنال ژنراتور AF و RF : با توجه به محدوده ی فركانسی سیگنال ژنراتور AF , بیشترین كاربرد تولید فركانس‌های صوتی جهت آزمایش, تنظیم و عیب‌یابی سیستم‌های الكترونیكی صوتی به كار, می‌رود. و با توجّه به محدوده ی فركانسی سیگنال ژنراتور RF بیشترین كاربرد در تنظیم IF‌های رادیو, تلویزیون و همچنین مدارهای الكترونیكی را كه با فركانس بالا كار می‌كنند, دارد.

پلهای اندازه‌گیری :

 پل‌های اندازه‌گیری ابزارهای بسیار دقیق هستند كه برای اندازه‌گیری كمیتّهایی همچون مقاومت اهم, ضریب خود‌القایی سلف, ضریب كیفیت سلف, ظرفیت خازن, ضریب تلفات خازن, مقاومت اهمی صفحات خازن, اندوكتانس متقابل و فركانس بكار می‌روند. هر پل اندازه‌گیری از چهار بازو تشكیل شده است كه در سه بازوی آن عناصرمعلوم و در بازوی چهارم, عنصر مجهول قرار می‌گیرد.

اساس كار هر پل بر مبنای مقایسه است یعنی كمیّت مجهول با كمیتهای معلوم مقایسه می‌گردد. از این رو نقش دستگاه اندازه‌گیری در پل, فقط مشخص نمودن برای پتانسیل دو نقطه است. در حقیقت مكان صفر دستگاه اندازه‌گیری و میزان حساسیت آن برای ما اهمیّت دارد.

الف) پل و تستون (فقط قادر است مقاومت اهمی را اندازه بگیرد.)

ب) پل LCR : كه با ولتاژ DC/AC تغذیه شده و خود شامل سه پل و تستون, وین ـ ماكسول بوده و قادر است مقاومت اهمی, ظرفیت خازن, ضریب خودالقایی سلف, ضریب كیفیت سلف و ضریب تلفات خازن را اندازه بگیرد. ساختن سه پل در یك مجموعه جنبه‌ی اقتصادی دارد. زیرا این سه پل عناصر مشترك دارند.

پل وین ـ ماكسول : این پل یكی از پلهای جریان متناوب بوده و برای اندازه‌گیری ضریب خود‌القایی سلف, یعنی (L) , ضریب كیفیت سلف (Q) به كار می‌رود. اگر فركانس جریان متناوب اعمالی به پل مشخص باشد می‌توان مقدار مقاومت اهمی سلف را محاسبه نمود.

همان‌طور كه قبلاً گفته شد, در پل‌های اندازه‌گیری, كمیّت مجهول با كمیت معلوم و مشخص مقایسه می‌گردد. در این پل, سلف مجهول با یك خازن بسیار دقیق مقایسه می‌گردد. (سلف و خازن هر دو در مقابل تغییرات فركانس از خود عكس‌العمل نشان می‌دهند).

پل وین : این پل نیز یكی از پل‌های جریان متناوب بوده كه برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن (معمولاً) از PF تا هزاران MF و همچنین برای اندازه‌گیری ضریب تلفات خازن به كار می‌رود. با تغییر ولتاژ پل وین ـ ماكسول می‌توان پل دین را به دست آورد. برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن مجهول, خازن مجهول با یك خازن معلوم مقایسه می‌گردد.

 اسیلوسكوپ :

 دستگاهی است كه قادر است سیگنالهای ولتاژ متغیر با زمان و یا ثابت با زمان را نشان می‌دهد.

ساختمان, طرز كار و كاربرد اسیلوسكوپ : اسیلوسكوپ یك دستگاه اندازه‌گیری است كه می‌توان از آن برای مشاهده و اندازه‌گیری ولتاژ, زمان تناوب و اختلاف فاز و همچنین مشخصه‌های ولت ـ آمپر عناصر نیمه‌هادی (مانند دیود‌ها, ترانزیستورها و ...) استفاده نمود. اسیلوسكوپ, یك ولت‌متر بسیار دقیقی است كه می‌تواند ولتاژ‌های (حدود mv) متناوب را در فركانسهای خیلی بالا (حتّی چند صدمگاهرتز) اندازه بگیرد حال آنكه ولت‌مترهای ساخته شده امروزی قادر به اندازه‌گیری ولتاژ‌های كم در این فركانس نیستند.

اندازه‌گیری و مشاهده‌ی شكل موجها در اسیلوسكوپ از ولتاژ با فركانس صفر (DC) شروع و تا فركانس مشخصّی به خاطرمحدودیتهای پهنای باند تقویت‌كننده‌ها) ختم می‌گردد. معمولاًَ اسیلوسكوپ را با این فركانس, مشخص می‌نمایند مثلاً اسیلوسكوپ 20 مگاهرتز, یعنی این اسیلوسكوپ می‌تواند ولتاژهایAC تا MHz 20 را نمایش دهد.

اسیلوسكوپ از دو قسمت اصلی زیر تشكیل شده است :

الف) لامپ اشعه‌ی كاتریك

ب) مدارهای آماده‌سازی لامپ و سیگنال

 

دستگاه كروتریسر :

مشاهده منحنی مشخصه قطعات نیمه هادی مانند ترانزیستور و FET   و ...

فركانس متر:

با این دستگاه كه عمدتا دیجیتالی می باشد می توان فركانس و زمان تناوب امواج متناوب را در محدوده ی وسیعی از چند هرتز تا چند گیگا هرتز اندازه گیری نمود.

سیمیلاتور تلفن :

 یك شبیه ساز تلفن با همه مدارات مربوط به تلفن می باشد كه هنر جویان ضمن آشنایی با مدارات و عملكرد تلفن نحوه تعمیر و عیب یابی آن را نیز انجام می دهند.

مدار گسترده رادیو :

شامل یك رادیو سه موجMW,SW می باشد كه تمام قسمتها بصورت بلوك بندی شده در معرض دید هنر جو بوده و هنر جویان ضمن آشنایی یا قسمتهای مختلف رادیو آزمایشهای مورد نظر را انجام داده و مراحل عیب یابی را نیز انجام می دهند.

برد آموزشی دیجیتال :

شامل منبع تغذیه- مولتی متر- سیگنال ژنراتور و انواع گیتهای دیجیتالی می باشد كه هنر جویان در حین آزمایش با عملكرد مدارات دیجیتالی آشنا می شوند.

 

 

 

مدار گسترده آنتن مركزی :

این مدار شامل انواع آنتنهای هوایی   (UHF,VHF) و بوستر وپریزهای عبوری و انشعابی است و هنرجویان ضمن آشنایی با علل استفاده از آنتن مركزی و اجزا آن با نصب یك نمونه آنتن مركزی كم ظرفیت بر مهارت خود می افزایند.

منبع :elec-fgrp.blogfa.com


طبقه بندی: آموزش الکترونیک، 
برچسب ها: كاربرد وسایل آزمایشگاهی، برید برد، منابع تغذیه ولتاژ، آوومتر عقربه‌ای، آوومتر دیجیتالی، آوومتر، دستگاههای مولّد سیگنال، سگینال ژنراتور صوتی، Audio frequency Generator، سیگنال ژنراتور رادیویی، فانكشن ژنراتور، پلهای اندازه‌گیری، اسیلوسكوپ، دستگاه كروتریسر، فركانس متر، سیمیلاتور تلفن، مدار گسترده رادیو، برد آموزشی دیجیتال، مدار گسترده آنتن مركزی،
ارسال توسط بهنام
آرشیو مطالب
مطالب پر بازدید
پیوند های روزانه

قالب وبلاگ