تبلیغات
الکترونیک ELECTRONIC - آنتن یاگی
الکترونیک ELECTRONIC
هر آنچه از الکترونیک میخواهید
مرتبه
تاریخ : 1389/07/16
این آنتن اولین بار توسط اشخاصی به نام های یاگی اودا yagi uda ساخته و به بازار ارضه شد .
میله خم شده را که روی آنتن قرار دارد دیپل تا شده folded dipole نامند و همچنین میله ای که در پشت دیپل قرار دارد و طول آن بزرگتر است را رفلکتور یا منعکس کننده reflector گویند و میله هایی که در جلوی دیپل تا شده قرار دارند و طول آنها از دیپل تا شده کوچکتر است را دایرکتور یا همان هدایت کننده گویند.
قرار داندن اجزای بالایی باعث میشود که آنتن جهت دار شود به عبارت دیگر به یک سو یا جهت هدایت شوند و
منطقه ی خاصی را پوشش دهند .
از آنتن یاگی برای دریافت امواج VHF و  UHF تلویزیون استفاده میشود .در آنتن یاگی فاصله ی بین هریک از میله ها و طول هریک از میله هاباید مشخص شود.
در جدول زیر رابطه ی بین میله های و طول موج وهمچنین رابطه ی بین طول موج و طول دیپل تا شده و طول رفلکتور ها و دایرکتور ها آمده است .

 1 طول رفلکتور
 0.51 لاندا
 2 فاصله بین رفلکتور تا دیپل تا شده
 0.15 لاندا
 3 طول دیپل تا شده
 0.48 لاندا
 4 طول اولین دایرکتور
 0.46 لاندا
 5 طول دومین دایرکتور
 0.44 لاندا
 6 طول سایر دایرکتور ها در هر مرحله 0.02 لاندا کم میشود
 
 7 فاصله دایرکتور تا دیپل تا شده
 0.1 لاندا
 8 فاصله دایرکتور ها از یکدیگر
 0.1 لاندا
 9 فاصله رفلکتور ها از یکدیگر
 0.1 تا 0.15 لاندادر آنتن یاگی مجموعه یرفلکتور ها و دایرکتور ها مانند عدسی عمل میکنند و امواج را به دیپل میرسانند .قدرت جذب یا انتشر امواج به تعداد دایرکتور ها بستگی دارد .
طول موج فرکانس ایستگاه رادیویی می باشدو واحد آن متر است.طبقه بندی: آموزش الکترونیک، 
برچسب ها: YAGI، آنتن یاگی، yagi uda، یاگی اودا، دیپل تا شده، دیپل خمیده، فواصل میله های انتن یاگی، فاصله میله ها، فاصله،
ارسال توسط بهنام
آرشیو مطالب
مطالب پر بازدید
پیوند های روزانه

قالب وبلاگ